Home

PROJEKTY SZKOLENIOWE

 

Zakres działalności

Specjalizujemy się w obszarze miękkich umiejętności biznesowych: negocjacje, komunikacja, współpraca z klientami, zarządzanie zespołem, techniki motywacyjne. Naszym celem jest nabycie przez kursantów kompetencji na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Kładziemy szczególny nacisk na praktyczny aspekt szkoleń i możliwość bezpośredniego przełożenia ich efektów na działalność firm.

 

Jak projektujemy szkolenia?

Każdy projekt szkoleniowy tworzymy na zamówienie. Rozpoczynamy analizą potrzeb i oczekiwań poprzez stosowne testy i ankiety, rozmowy z uczestnikami szkoleń i ich przełożonymi, obserwacje kluczowych aspektów pracy oraz analizę dokumentów źródłowych (zakresy czynności, raporty assesment, oceny okresowe). Określamy cel szkoleniowy i na tej podstawie projektujemy szkolenie o treści i formie odpowiednio dopasowanych do klienta. Proces kończy się pomiarem efektywności - każde szkolenie podlega ewaluacji. Projekt kończy się kompleksowym raportem podsumowującym przebieg szkolenia.  Celem każdego szkolenia jest doskonalenie wybranych kompetencji zawodowych.

 

Więcej…

 

 

USŁUGI DORADCZE


Oferujemy usługi doradztwa dla firm i osób prywatnych w zakresie:

 

  • działań marketingowo - sprzedażowych
  • systemów ocen i motywacji
  • planowania ścieżki rozwoju i kariery

 

 
Skontaktuj się z nami
 

 

BADANIA

 

Proponujemy Państwu przeprowadzenie badania "Mystery shopping" pozwalającego na ocenę poziomu obsługi klientów oraz szeroko rozumiane badania marketingowe.